Informacja z MPiPS

Departament Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej uprzejmie informuje, że sprawozdanie finansowe oraz merytoryczne z działalności Państwa organizacji za rok 2014 zostało zamieszczone w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego dnia 2015-07-08 15:29:30.

Zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ostatecznym dniem na terminowe wypełnienie obowiązku sprawozdawczego, polegającego na zamieszczeniu sprawozdań w ww. bazie, jest 15 lipca roku następującego po roku, za który składane są sprawozdania.

Dziękujemy!

Może Ci się również spodoba

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *