Towarzystwo Przyjaciół PMW – historia powstania

Tradycje bydgoskiego muzealnictwa wojskowego sięgają 1928 r. Powstało tu wtedy trzecie po Warszawie i Poznaniu, muzeum wojskowe. Padło ono ofiarą najeźdźcy we wrześniu 1939 r.

Obecny obiekt muzealny byłego Muzeum Tradycji POW powstał w 1973 r. ze składek żołnierzy zawodowych i służby zasadniczej, rodzin wojskowych i pracowników wojska z niemałym również udziałem lokalnego społeczeństwa.

Po zmianach ustrojowych w kraju w 1989 r. radykalnie zmieniło się również nasze muzeum. Rozwijało się ono w myśl najlepszych zasad muzealnictwa wojskowego w duchu odzwierciedlenia naszej historii, jako skarbnica wiedzy i strażnik pamięci narodu. Wszak tutaj w bezpośrednim kontakcie z materialnymi dowodami naszej historii najlepiej kształtuje się świadomość i godność narodowa, poczucie obywatelskiego obowiązku obrony ojczyzny. Tylko w latach 1990-2000, głównie dzięki ofiarności kombatantów z kraju i zagranicy zbiory muzealne wzrosły przeszło 22-krotnie, a frekwencja roczna przekroczyła 40 tys. zwiedzających.

Pomysł zawiązania Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Tradycji POW kształtował się przez kilka lat wśród sympatyków i darczyńców Muzeum Tradycji Pomorskiego Okręgu Wojskowego wraz z jego rozwojem.

Wiosną 2000 r. zawiązał się Komitet Założycielski Towarzystwa, który przygotował projekt statutu i przedstawił go Dowódcy Pomorskiego Okręgu Wojskowego z prośbą o przyzwolenie na podjęcie działalności. Zgodę uzyskano 28 V 2000 r.

Proces rejestracji sądowej Towarzystwa trwał dość długo, by zakończyć się 10 V 2001 r. Towarzystwo odtąd jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem mającym na celu badanie i propagowanie historii wojskowości polskiej i obcej na Pomorzu oraz wspieranie inicjatyw podejmowanych w tym zakresie przez osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne, prowadzącym działalność statutową na rzecz ogółu społeczeństwa.

Podstawowym jednak zadaniem Towarzystwa jest udzielanie wszechstronnej pomocy w działalności macierzystego Muzeum. Począwszy od 2000 r. wnosi swój wkład także materialny w funkcjonowanie Muzeum.

Do I Walnego Zebrania Towarzystwo przystąpiło 28 V 2001 r., w blisko 40-osobowym gronie członków. Wśród nich znaleźli się generałowie i oficerowie służby czynnej i rezerwy, naukowcy, kombatanci, kolekcjonerzy i miłośnicy militariów, publicyści, prawnicy oraz zwyczajni sympatycy.

Gdy w 2001 r. ówczesny dowódca POW próbował zdegradować Muzeum do Izby Tradycji POW, skutecznie wybronili je z inspiracji Zarządu Towarzystwa m.in. bydgoscy parlamentarzyści. W konsekwencji tego ówczesny Minister Obrony Narodowej śp. Jerzy Szmajdziński podpisał  3 I 2002 r. decyzję o przekształceniu dotychczasowego nieetatowego Muzeum Tradycji POW w etatowe Pomorskie Muzeum Wojskowe. Decyzję tę wprowadzono w życie dopiero w 2004 r.

W ślad za tym, również zmieniło nazwę nasze Towarzystwo. W l. 2005-2011 używało nazwy: Towarzystwo Przyjaciół Pomorskiego Muzeum Wojskowego.

Po kolejnej zmianie nazwy muzeum, obecnie na: Muzeum Wojsk Lądowych, nasze towarzystwo od 5 XI 2011 r. używa nazwy aktualnej.

Może Ci się również spodoba

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *